ข้อตกลงการใช้บริการ

วันที่:20/3/2020

《ข้อตกลงการใช้บริการของ Moonwalk/Goodshow Entertainment Hong Kong Limited.》

ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ เพื่อปกป้องสิทธิ์ของคุณโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้บริการทั้งหมดก่อน

1.คำเตือนพิเศษ

1.1 ข้อตกลงการใช้บริการของ Moonwalk/Goodshow Entertainment Hong Kong Limited.(ต่อไปนี้เรียกว่า ข้อตกลงผู้ใช้)นี้ครอบคลุมเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นและบริการใดๆที่ Moonwalk/Goodshow Entertainment Hong Kong Limited.(ต่อไปนี้เรียกว่า Moonwalk/Goodshow)เป็นเจ้าของหรือครอบครองอยู่ Moonwalk/Goodshow ยินยอมทำตาม“ข้อตกลงผู้ใช้”และกฎระเบียบการให้บริการเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต (ต่อไปนี้เรียกว่า การให้บริการ) ผู้ที่รับการบริการ(ต่อไปนี้เรียกว่า ผู้ใช้) ผู้ใช้ที่ต้องการสมัคร กรุณากดปุ่ม“ยอมรับ”เพื่อยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงนี้ และหากท่านกดเลือกยอมรับ ก็จะถือว่าได้ศึกษาและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดต่อไปนี้

1.2 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ใช้และสภาพตลาดตลอดเวลา Moonwalk/Goodshowมีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ได้ทุกเวลา โดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า หากผู้ใช้ไม่เห็นด้วยในการปรับเปลี่ยนข้อตกลง

ผู้ใช้สามารถหยุดการรับบริการจากMoonwalk/Goodshow หากผู้ใช้ยังคงรับการบริการจากMoonwalk/Goodshow ถือว่าผู้ใช้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงของMoonwalk/Goodshow

1.3 ก่อนที่ผู้ใช้จะใช้บริการของMoonwalk/Goodshow ควรอ่านข้อตกลงนี้โดยละเอียด หากผู้ใช้ไม่ยอมรับข้อตกลงนี้ หรือ ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ตลอดเวลาของข้อตกลงผู้ใช้ กรุณาหยุดการใช้บริการMoonwalk/Goodshow

“นโยบายความเป็นส่วนตัว”ของMoonwalk/Goodshowสัญญาว่าMoonwalk/Goodshowจะรักษาข้อมูลความลับของผู้ใช้บริการMoonwalk/Goodshow ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของข้อตกลงนี้ กรุณาอ่าน“นโยบายความเป็นส่วนตัว”ของMoonwalk/Goodshow หากยอมรับข้อตกลงนี้ถือว่ายอมรับ“นโยบายความเป็นส่วนตัว”ของMoonwalk/Goodshow

1.4 ข้อจำกัดด้านอายุ คุณได้แสดงตนว่าเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว หรือเป็นผู้ใหญ่ในประเทศที่พำนักของคุณ (หรืออายุอื่น ๆ ในเขตอำนาจของคุณที่คุณจะจัดเป็นส่วนใหญ่)เมื่อใช้บริการของ Moonwalk/Goodshow แต่หากคุณเป็นเด็กหรืออยู่ในช่วงอายุที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย (""เด็ก"") เมื่อใช้บริการ Moonwalk/Goodshow จะต้องมีผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณจะยินยอมตามข้อตกลงนี้ภายใต้กฎหมายของประเทศที่คุณอาศัยอยู่ เด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะอาจใช้บัญชีที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ในกรณีที่คุณอนุญาตให้บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของคุณ (""เด็ก"")ใช้บัญชีแสดงว่าคุณยอมรับข้อตกลงนี้ในนามของตัวคุณเอง และคุณยอมรับว่าคุณจะรับผิดชอบต่อเด็กของคุณที่จะใช้บริการของMoonwalk/Goodshowไม่ว่าการใช้บริการดังกล่าวจะได้รับอนุญาตจากคุณหรือไม่

2.การให้บริการ

2.1 ข้อมูลการให้บริการMoonwalk/Goodshowจะให้บริการตามสถานการณ์จริงของMoonwalk/Goodshow เช่นเว็บบอร์ด(BBS) ห้องสนทนา อีเมล์ ข้อคิดเห็น และอื่น ๆ Moonwalk/Goodshowมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หยุด ยกเลิกการให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด

2.2 การบริการของMoonwalk/Goodshow จะรับค่าบริการเฉพาะผู้ใช้ ซึ่งใช้บริการบางส่วน (เช่นซื้อของในเกมด้วยสกุลเงินเสมือนจริง) ในกรณีนี้ ร้านค้าในเกมของMoonwalk/Goodshowจะให้คำแนะนำที่ชัดเจน ถ้าผู้ใช้ไม่ยอมรับการชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว ผู้ใช้จะไม่สามารถรับบริการได้

2.3 ความเข้าใจของผู้ใช้ : Moonwalk/Goodshowจะให้บริการในการบริการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น สิ่งที่นอกเหนือจากนั้นหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ (เช่นโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต พีซี และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต) และค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระ(เช่นค่าโทรศัพท์อินเตอร์เน็ตและค่าธรรมเนียมการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต) ผู้ใช้เองจะต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง

2.4 ผู้ใช้ควรรับบริการโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

3.บัญชีผู้ใช้

3.1 การลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้

3.1.1 ผู้ใช้ต้องยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงนี้และเสร็จสิ้นการลงทะเบียนอย่างสมบูรณ์ หลังจากที่ผู้ใช้มีการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อย Moonwalk/Goodshowจะมอบบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านให้ ผู้ใช้จะต้องเก็บรักษาบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านด้วยตัวเอง ; ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินกิจกรรมใดๆก็ตามที่มีผลตามกฎหมาย

3.1.2 ในระหว่างการลงทะเบียน ผู้ใช้ควรป้อนข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง รวมทั้งชื่อจริง และบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หมายเลขรหัสทหารหรือข้อมูลอื่นๆที่ที่ตรงตามเอกสารจริง ผู้ใช้ต้องยืนยันตัวตนในการสมัคร และ เพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลสามารถระบุถึงตัวบุคคลได้จริง ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายและสัญญาของข้อตกลงทั้งหมด

3.1.3 ผู้ใช้ป้อนชื่อและบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หมายเลขรหัสทหารหรือข้อมูลอื่นใดๆที่ตรงตามเอกสารจริง เป็นหลักฐานที่ถูกต้องของข้อมูลประจำตัวผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้ไม่สามารถที่จะยืนยันตัวตนได้ Moonwalk/Goodshowมีสิทธิ์ที่จะปฎิเสธการให้ข้อมูลหรือยอมรับข้อผูกมัดใดๆ

3.2 การแก้ไขบัญชีผู้ใช้

3.2.1 หลังจากที่ผู้ใช้ลงทะเบียนกลายเป็นผู้ใช้ของMoonwalk/Goodshowแล้ว ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึงอีเมล แบบรูปแบบการติดต่อ) คุณต้องเสนอข้อมูลให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ลงทะเบียนสมัครรวมทั้งข้อมูลที่ต้องการแก้ไข หลังจากที่Moonwalk/Goodshowตรวจสอบเสร็จสิ้น ผู้ใช้จึงจะสามารถดำเนินการแก้ไขข้อมูลได้

3.2.2 ข้อมูลผู้ใช้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ได้แก้ไขในเวลาที่กำหนดให้ ทำให้บัญชีผู้ใช้ไม่สามารถพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้ได้ Moonwalk/Goodshowมีสิทธิ์ที่จะปฎิเสธการให้ข้อมูลหรือยอมรับข้อผูกมัดใดๆ

3.3 การใช้บัญชีผู้ใช้

3.3.1 ผู้ใช้บริการของMoonwalk/Goodshowต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

(A)ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย

(B)ไม่อนุญาตให้ใช้บริการระบบเพื่อกระทำการผิดกฎหมายใด ๆ

(C)ต้องปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อบังคับ และขั้นตอนการให้บริการอินเตอร์เน็ตทั้งหมด

(D)ไม่อนุญาตให้ใช้ระบบของMoonwalk/Goodshowกระทำการใดๆที่อาจส่งผลให้การทำงานของอินเตอร์เน็ตเกิดการขัดข้อ

(E)ไม่อนุญาตให้ใช้ระบบของMoonwalk/Goodshowส่งข้อมูลที่สร้างความวิตกกังวล หมิ่นประมาท คำผรุสวาท คุกคาม หยาบคายลามก หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมาย

(F)ไม่อนุญาตให้ใช้ระบบของMoonwalk/Goodshowกระทำการใดๆที่ส่งผลให้Moonwalk/Goodshowเกิดการขัดข้อง

(G)หากพบว่ามีการใช้บัญชีที่ผิดกฎหมายหรือไม่ปลอดภัยต่อบัญชี ควรแจ้งให้ระบบMoonwalk/Goodshowทราบทันที

3.3.2 เมื่อผู้ใช้ได้รับบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่านนี้เพื่อเข้าสู่Moonwalk/Goodshowตามข้อตกลง หรือได้รับการบริการอื่นของMoonwalk/Goodshow จะต้องปฏิบัติตามระบบหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงการให้บริการและเงื่อนไขการใช้ เมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบหรือบริการดังกล่าว ถือว่ายอมรับข้อตกลงการใช้บริการที่เกี่ยวข้อง

3.3.3 ผู้ใช้ยินยอมที่จะรับการส่งเสริมการขายหรือข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องของMoonwalk/Goodshowโดยอีเมล์หรือโดยวิธีการติดต่ออื่นๆ

3.4 การรักษาบัญชีผู้ใช้

3.4.1 Moonwalk/Goodshowมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบตัวตนผู้ใช้ และการจัดการข้อมูลบัญชีผู้ใช้ โดยมีมาตรการทางเทคนิคและการจัดการที่เหมาะสมในการรักษาความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ ซึ่งผู้ใช้ต้องรักษาบัญชีผู้ใช้กับรหัสผ่าน และใช้บัญชีกับรหัสผ่านอย่างถูกต้องและปลอดภัย ภายใต้ข้อตกลงที่จะขอรับบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน การกระทำใดๆก็ตามที่ทำให้บัญชีและรหัสผ่านสูญหาย ถูกขโมยหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิ์ส่วนบุคคลของผู้อื่น จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

3.4.2 หลังจากเข้าสู่ระบบMoonwalk/Goodshowต้องควบคุมการกระทำตามสิทธิ์และรับผิดชอบตามกฎหมาย หากมีบุคคลที่สาม คำแนะนำให้Moonwalk/Goodshowใน กรณีที่ได้รับการยืนยันบัญชี และข้อมูลรหัสผ่านให้ถูกต้อง ผู้ใช้ตกลงและMoonwalk/Goodshowมีสิทธิ์ที่จะถือว่ากระทำได้รับอำนาจเต็มจากผู้ใช้ พระราชบัญญัติรวมโดยตรงกับผลลัพธ์ที่สร้าง โดยผู้ใช้เอง

3.4.3 หากผู้ใช้พบว่าบัญชีผู้ใช้หรือรหัสผ่านถูกผู้อื่นใช้อย่างผิดกฎหมายหรือใช้ผิดวัตถุประสงค์ กรุณาแจ้งMoonwalk/Goodshowในทันที และระงับการใช้บัญชีเข้าสู่ระบบMoonwalk/Goodshow ซึ่งในขณะที่ผู้ใช้กำลังดำเนินการ ผู้ใช้จะต้องป้อนข้อมูลส่วนตัวให้สอดคล้องกับการลงทะเบียน Moonwalk/Goodshowจะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หลังจากนั้นMoonwalk/Goodshowจะระงับการใช้งานบัญชี ผู้ที่ละเมิดข้อตกลงดังกล่าว จะถูกMoonwalk/Goodshowระงับการใช้งานบัญชีทันที และเนื่องจากการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ผู้ที่ละเมิดจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ผู้ใช้ที่ป้อนข้อมูลการลงทะเบียนไม่สอดคล้องกับข้อมูลจริง Moonwalk/Goodshowมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคำร้องดังกล่าวของผู้ใช้

3.4.4 หากMoonwalk/Goodshowพบว่า บัญชีผู้ใช้ถูกต้องสงสัยว่าเป็นบัญชีที่ถูกขโมย จะถูกระงับการใช้บัญชีทันที

3.4.5 หากเป็นเพราะผู้ใช้ ชี้นำ หรือ กระทำการเข้าถึงบัญชีผู้อื่นอย่างผิดกฎหมายเอง Moonwalk/Goodshowจะไม่ขอรับผิดชอบในกรณีใดๆก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลการสมัครต่อบุคคลที่สาม โดยใช้1 บัญชีด้วยบุคคลมากกว่า 1 คนขึ้นไป หรือติดตั้งโปรแกรมที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น

4.ความเป็นเจ้าของ

4.1 การบริการของMoonwalk/Goodshowจะครอบคลุมไปถึงข้อมูลทั้งหมด (คำบรรยาย รหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ สาระสำคัญ วัตถุ ตัวละครเกม ชื่อเรียกตัวละครเกม เรื่องราว บทสนทนา คำสแลง แนวคิดเกม การตกแต่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงประกอบ เพลงประกอบ วิธีการดำเนินเกม เอกสาร บันทึกการสนทนา ข่าวสารข้อมูลตัวละคร ซอฟแวร์เกมและเซิร์ฟเวอร์เกม เป็นต้น) ลิขสิทธิ์ และสิทธิ์บัตร ความทุ่มเททางเครื่องหมายการค้า และ สิทธิ์ในความลับทางการค้าและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งหมดล้วนเป็นของMoonwalk/Goodshowหรือผู้ที่มีสิทธิ์การใช้Moonwalk/Goodshowอย่างถูกต้อง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากMoonwalk/Goodshowหรือผู้ที่มีสิทธิ์การใช้Moonwalk/Goodshowอย่างถูกต้อง ผู้ใดก็ตามที่กระทำการโดยพลการ จะถูกMoonwalk/Goodshowระงับการบริการทันที และต้องรับผิดชอบตามกฎหมายรวมถึงชดเชยค่าเสียหายทั้งหมด

4.2 Moonwalk/Goodshowไม่อนุญาตให้ผู้ใดก็ตามคัดลอก ทำซ้ำ หรือ ดัดแปลงMoonwalk/Goodshow

4.3 ผู้ใช้ตกลง และยืนยัน ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ทั้งหมดและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลบทบาทเกมของบัญชี สกุลเงินเสมือน และรายการเสมือนในเกมตัวอักษร (รวมถึงสกุลเงินเกม สินค้า อุปกรณ์ วัสดุ ฯลฯ ) เป็นข้อมูลของMoonwalk/Goodshow

5.การหยุดการให้บริการชั่วคราวและถาวร

5.1 การหยุดการให้บริการชั่วคราว

ผู้ใช้ตกลง และยืนยันว่า เมื่อมีการกระทำดังต่อไปนี้ Moonwalk/Goodshowมีสิทธิ์ที่จะหยุดการให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดและจะระงับการใช้บัญชีนี้

5.1.1 ลงทะเบียนด้วยข้อมูลเท็จ

5.1.2 ละเมิดข้อตกลงผู้ใช้

5.1.3 การกระทำอันตรายต่อสิทธิ์หรือประโยชน์ของบุคคลที่สาม 5.1.4 การกระทำการทุจริต อย่างเช่นขอคืนเงินที่ได้รับของในเกมแล้ว จะโดนการลงโทษอย่างรุนแรง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการลบข้อมูลบัญชีและระงับบัญชีที่เกี่ยวข้อง และความเสียหายเนื่องจากการขอคืนเงินที่ได้รับของในเกมแล้ว Moonwalk/Goodshowจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

5.1.5 หลังจากที่ผู้ใช้กระทำการตามข้อ 5.1.1และ 5.1.2 Moonwalk/Goodshowมีสิทธิ์ระงับการบริการบางส่วนหรือบริการทั้งหมดให้ผู้ใช้ เมื่อMoonwalk/Goodshowระงับให้การบริการ จะแจ้งให้ผู้ใช้รู้ว่าช่วงเวลาที่ระงับ และจะระงับตามความเหมาะสม หลังจากยกเลิกการระงับการให้บริการ Moonwalk/Goodshowจะกลับมาให้บริการผู้ใช้ในทันที แต่เมื่อยกเลิกการหยุดการให้บริการแล้ว ผู้ใช้ยังคงมีพฤติกรรมเช่นเดิม Moonwalk/Goodshowจะขยายเวลาการหยุดการให้บริการออกไป

5.1.6 เมื่อMoonwalk/Goodshowระงับการให้บริการผู้ใช้ในกรณีตามข้อ 5.1.1 และ 5.1.2 ผู้ใช้จะต้องดำเนินการรับผิดชอบ

5.2 การหยุดการให้บริการถาวร

เมื่อผู้ใช้กระทำการดังต่อไปนี้ Moonwalk/Goodshowมีสิทธิ์หยุดการให้บริการและลบบัญชีผู้ใช้

5.2.1 เผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมาย

5.2.2 การกระทำที่ผิดศีลธรรมและละเมิดกฎหมายอย่างร้ายแรง

5.2.3 การใช้บริการหรือการเข้าร่วมกิจกรรมของMoonwalk/Goodshowโดยใช้วิธีที่ผิดกฎหมาย วิธีที่ไม่เหมาะสมหรือวิธีที่ไม่ยุติธรรม

5.2.4 รบกวนการจัดส่งผลิตภัณฑ์และการให้บริการของMoonwalk/Goodshow รวมถึง ทำลายเซิร์ฟเวอร์ Moonwalk/Goodshow เกมเซิร์ฟเวอร์ หรือทำให้เซิร์ฟเวอร์โอเวอร์โหลด

5.2.5 การสกัดกั้น แก้ไขโปรแกรมไคลเอ็นต์ของMoonwalk/Goodshow

5.2.6 ผลิต พิมพ์ เผยแพร่ ใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมแบบฟอร์มใด ๆ ที่ขัดขวางความยุติธรรมของเกม

5.2.7 ใช้ช่องโหว่และข้อผิดพลาด (Bug)ของเกม ทำลายการดำเนินการของเกมหรือแพร่กระจายปัญหาหรือข้อผิดพลาด (Bug) การใช้ประโยชน์จากโปรแกรมปลั๊กอิน ไวรัส ช่องโหว่จาก Bug หรือรูปแบบใดๆที่ละเมิดต่อเงื่อนไขการใช้บริการ

5.2.8 กระทำการรบกวนอื่นๆที่ไม่เหมาะสมหรือขัดขวางการใช้บริการของMoonwalk/Goodshowของคนอื่นหรือการกระทำที่เป็นอันตรายต่อผลประโยชน์และสิทธิ์ของผู้ใช้

5.2.10 พฤติกรรมการกระทำที่ส่งผลอันตรายต่อสิทธิ์หรือประโยชน์ของบุคคลที่สาม อย่างเช่น การปลอมหมายเลข IMEI ของโทรศัพท์มือถือเพื่อลงทะเบียนตัวสำรองจำนวนมากเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่ผิดกฎเกม สร้างความเสียหายและส่งผลต่อการเล่นเกมปกติของผู้เล่นคนอื่นๆ และห้ามใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ รวมทั้งวิธีการใดๆ เพื่อทำการลงทะเบียนตัวสำรองจำนวนมาก ส่งผลต่อความเป็นยุติธรรมของเกม หากตรวจสอบพบการละเมิดข้อตกลงนี้จริง ทีมงานจะทำการแบนบัญชีและบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยถาวรทันที

5.3 เพื่อรักษาและรับประกันว่าจะเกิดความเป็นธรรมในการใช้บริการของMoonwalk/Goodshow เมื่อพบข้อผิดปกติของข้อมูลในMoonwalk/Goodshow ไม่ว่าผู้ใช้เป็นสาเหตุที่ทำให้ข้อมูลเกิดความผิดปกติหรือไม่ Moonwalk/Goodshowมีสิทธิ์ตามข้อตกลงที่จะประกาศบริการโดยไม่กำหนดเวลา หรือใช้วิธีที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้ง อายัด ระงับชั่วคราว ระงับถาวร ลบบัญชี ผู้ใช้ยอมรับว่าMoonwalk/Goodshowมีสิทธิ์ที่จะทำการกระทำตามที่กล่าวในข้างต้น และMoonwalk/Goodshowจะไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนหรือคืนเงินในรูปแบบใดๆสำหรับการกระทำในข้างต้น

6.ภาระหน้าที่ของผู้ใช้

6.1 ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับบริการด้วยตัวเอง (เช่นคอมพิวเตอร์ โมเด็ม และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต) และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ต้องการ (เช่นจ่ายค่าโทรศัพท์เพื่อการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

6.2 การรับบริการโดยใช้ซอฟต์แวร์แท้

6.3 ตามข้อตกลง ข้อที่3.1 ผู้ใช้จะต้องลงทะเบียนให้เสร็จสิ้น กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ละเอียดและถูกต้อง หากว่าผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง จนทำให้การบริการของMoonwalk/Goodshowไม่สามารถทำได้อย่างปกติ Moonwalk/Goodshowจะไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

6.4 ปฏิบัติตามสัญญาข้อที่ 3.3

6.5 ปฏิบัติตามภาระหน้าที่อื่นนอกเหนือจากภาระหน้าที่ที่ตกลงของบท6

6.6 ผู้ใช้ไม่สามารถใช้เนื้อหาต่างๆและเว็บไซต์ที่ได้จากการบริการของMoonwalk/Goodshowในเชิงพาณิชย์ใดๆได้

7.ภาระหน้าที่ของMoonwalk/Goodshow

7.1 ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อให้บริการเครือข่ายแก่ผู้ใช้

7.2 ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับตามที่“นโยบายความเป็นส่วนตัว”ของMoonwalk/Goodshowได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

7.3 ตามบทบัญญัติกฎหมาย จะต้องตรวจสอบข้อมูลประจำตัวส่วนบุคคลของการลงทะเบียนและข้อมูลประจำตัวที่ผู้ใช้กรอกสอดคล้องกันหรือไม่ หลังจากตรวจสอบแล้ว หากสอดคล้องกัน Moonwalk/Goodshowจะให้ความช่วยเหลือและความสนับสนุนแก่ผู้ใช้ในการพิสูจน์การลงทะเบียน การลงทะเบียนเดิมและความจำเป็นที่ต้องให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนข้อมูล ตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องการ

7.4 สัญญาว่าจะจ่ายราคา ปริมาณ ชนิดตามสกุลเงินเสมือนในเกม ตามกฎระเบียบที่ส่งแผนกที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย

7.5 สัญญาว่าจะไม่ออกสกุลเงินเสมือนและให้บริการธุรกรรมสกุลเงินเสมือน

7.6 สัญญาว่าขอบเขตการใช้สกุลเงินเสมือนในเกมจำกัดเฉพาะการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ในเกมและบริการของตนเอง ไม่สามารถใช้เพื่อซื้อขายสินค้าจริงหรือบริการอื่นได้

7.7 รับประกันว่าการออกสกุลเงินเสมือนของเกมจะไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้

8.การระงับการให้บริการ หรือ หยุดให้บริการชั่วคราว

8.1 ผู้ใช้ต้องยอมรับและเข้าใจ เพื่อการดำเนินงานที่เหมาะสม Moonwalk/Goodshowจำเป็นต้องหยุดทำงานในบางโอกาสเพื่อการบำรุงรักษา เมื่อมีการบำรุงรักษาและอัพเกรด Moonwalk/Goodshowจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า ด้วยสาเหตุดังกล่าวจึงขอหยุดการให้บริการชั่วคราว ขอให้ผู้ใช้ทุกคนเข้าใจตรงกัน

8.2 เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นดังต่อไปนี้ Moonwalk/Goodshowมีสิทธิ์ที่จะหยุดหรือระงับการให้บริการเซิร์ฟเวอร์ สำหรับความไม่สะดวกหรือความเสียหายที่เกิดจากสาเหตุนี้Moonwalk/Goodshowไม่ขอรับความผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

8.2.1 ตรวจสอบระบบเป็นครั้งคราว การปรับปรุงซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ เป็นต้น

8.2.2 พบความเสียหายบนเซิฟเวอร์ ทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ

8.2.3 เกิดปัญหากับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่นอกเหนือความคาดหมายและเกิดความล้มเหลวของอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

8.2.4 ผู้ให้บริการเครือข่ายไม่สามารถให้บริการได้หรือเกิดความขัดข้องอื่นๆ

8.2.5 ในสถานการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับความปลอดภัยของชาติ สมาชิกอื่น ๆ หรือความปลอดภัยของบุคคลที่สาม

8.2.6 เหตุสุดวิสัยและเหตุผลอื่นที่ทำให้Moonwalk/Goodshowไม่สามารถให้บริการได้

8.2.7 เนื่องจากความต้องการของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

8.3 ผู้ใช้ยินยอมให้Moonwalk/Goodshowระงับสิทธิ์บางส่วนหรือทั้งหมดผ่านการแจ้งเตือนของระบบก่อน ผู้ใช้ทราบถึงการให้สิทธิ์อย่างชัดเจนและทราบว่าการใช้สิทธิ์ข้างต้นอาจนำความเสียหายแก่ตัวเองและบุคคลที่สามโดยตรงหรือทางอ้อม ผู้ใช้ยอมรับอย่างชัดเจนว่าจะไม่สืบหาความรับผิดชอบทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นโดยMoonwalk/Goodshowใช้อำนาจระงับหรือหยุดบริการ

8.4 ผู้ใช้ยอมรับ และยืนยันว่า เมื่อMoonwalk/Goodshowให้บริการเกี่ยวกับสินค้าเสมือนจริง (รวมถึง สกุลเงินเกม อุปกรณ์ วัสดุ ฯลฯ) สินค้าเสมือนจริงจะมีระยะเวลาการใช้งาน เมื่อหยุดการให้บริการ สินค้าเสมือนจริงก็หยุดการใช้งานและสูญหายไป สินค้าเสมือนจริงที่ผู้ใช้ได้รับจะต้องถูกส่งคืนแก่Moonwalk/Goodshowในรูปแบบใดๆก็ตาม

9.ข้อยกเว้นความรับผิดชอบ

9.1 การให้บริการของMoonwalk/Goodshow ไม่รับผิดชอบในความปลอดภัยรวมถึงเสถียรภาพ ความปลอดภัย ข้อผิดพลาดอื่น ตามข้อตกลงผู้ใช้ข้อที่ 8 ได้กล่าวไว้ ซึ่งผู้ใช้ต้องยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดความเสียหาย รวมถึงการดาวโหลดข้อมูลเกม ข้อมูลรูปภาพของMoonwalk/Goodshow ทำให้คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เกิดความเสียหาย หรือสูญเสียข้อมูลอื่นๆ

9.2 Moonwalk/Goodshowไม่รับประกันได้ว่าไม่เกิดความผิดใดๆในโปรแกรมและจะไม่รับความผิดชอบค่าตอบแทนใดๆสำหรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

9.3 Moonwalk/Goodshowไม่รับประกันได้ว่า การบริการจะสามาตอบสนองความต้องการของผู้ใช้แต่ละคน ไม่รับประกันว่าการบริการจะไม่ถูกรบกวน ไม่รับประกันว่าจะสามารถบริการอย่างรวดเร็วทันใจ ปลอดภัย ข้อผิดพลาดของบริการ รวมถึงความถูกต้องของการส่งข้อมูล ทันเวลา ราบรื่น

9.4 ผู้ใช้ยอมรับอย่างชัดเจนว่า จะแบกรับความเสี่ยงทั้งหมดในการใช้บริการMoonwalk/Goodshowที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดอันเนื่องมาจากMoonwalk/Goodshowด้วยตัวเองและMoonwalk/Goodshowไม่ขอรับความผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

9.5 ผู้ใช้ไม่สามารถทำการซื้อขายสกุลเงินเสมือนในเกม Moonwalk/Goodshowมีสิทธิ์ลงโทษผู้ใช้ที่ทำการซื้อขายสกุลเงินเสมือนในเกมโดยส่วนตัว ในขณะเดียวกันMoonwalk/Goodshowไม่ให้การสนับสนุนและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายสกุลเงินเสมือนในเกม

9.6 ภายใต้ขอบเขตสูงสุดของการใช้กฎหมาย ผู้ใช้ตกลงและยืนยันว่าMoonwalk/Goodshowให้บริการแก่ผู้ใช้บนพื้นฐาน ""ที่เป็นอยู่"" และ ""ที่มีอยู่"" ไม่รวมการรับประกันโดยชัดเจนหรือโดยนัย (รวมถึงเฉพาะการรับประกันของสินค้า สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ชื่อเรื่อง ไม่ละเมิด และทุกความเป็นไปได้ที่ก่อให้เกิดการละเมิดการซื้อขาย) Moonwalk/Goodshowไม่รับประกันว่า ผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงระบบได้ทุกเวลา และสถานที่ ไม่รับประกันว่า จะสามารถบริการได้อย่างต่อเนื่อง หรือไม่มีข้อผิดพลาด ไม่รับประกันว่าจะสามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ และไม่รับประกันว่าบริการของMoonwalk/Goodshowจะไม่มีอันตรายอื่น ๆ

9.7 ในการให้บริการแสดงความเห็นบนเว็บไซต์ที่ผู้ใช้สามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ วิจารณ์และเนื้อหาอื่นในมุมมองของผู้ใช้เอง ซึ่งไม่ได้มาจากข้อคิดเห็นของMoonwalk/Goodshow ข้อพิพาททางกฎหมายใดๆที่เกิดขึ้น Moonwalk/Goodshowไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น และผู้ใช้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด

10.ค่าตอบแทนการผิดสัญญา

10.1 ผู้ใช้ยินยอมที่จะปกป้อง และรักษาผลประโยชน์ของผู้ใช้อื่น ๆในMoonwalk/Goodshow หากว่าผู้ใช้ ละเมิด กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับใดๆ รวมถึงทำให้Moonwalk/Goodshowหรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้ใช้คนอื่น หรือบุคคลที่สามเสียหาย (รวมถึงการดำเนินคดีตามกฎหมาย ค่าใช้จ่ายในการทำตามขั้นตอนตามกฎหมาย ค่าทนาย ค่าชดเชยความสูญเสีย เป็นต้น) ผู้ใช้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

10.2 สำหรับผู้ใช้ที่ไม่สามารถใช้เครือข่ายได้โดยตรง ทางอ้อม หรือสูญเสียผลประโยชน์ใดๆก็ตาม Moonwalk/Goodshowจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

11.วิธีการจัดการกับข้อพิพาท

11.1 วิธีจัดการกับข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้

11.1.1 Moonwalk/Goodshowในฐานะที่เป็นผู้ดำเนินการให้บริการ หากมีข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้ และไม่สามารถตกลงกันได้ สามารถขอความช่วยเหลือจากจากหน่วยงานตุลาการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแจ้งความ การยื่นฟ้องต่อศาลMoonwalk/Goodshowจะให้ความช่วยเหลือและความสนับสนุนแก่ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนด้วยชื่อจริง และให้หลักฐานตามที่หน่วยงานตุลาการต้องการ

11.1.2 ข้อพิพาทจากการใช้บริการMoonwalk/Goodshowระหว่างผู้ใช้ สามารถร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของMoonwalk/Goodshowในการพิสูจน์ แต่บัญชีผู้ใช้จะต้องสอดคล้องกับข้อมูลบัตรประชาชนและข้อมูลที่หน่วยงานตุลาการต้องการ หลังจากที่Moonwalk/Goodshowตรวจสอบแล้ว จึงจะสามารถทำตามข้อร้องเรียนได้

11.2 วิธีจัดการกับข้อโต้แย้งระหว่างผู้ใช้กับMoonwalk/Goodshow

11.2.1 ผู้ใช้ที่มีข้อคิดเห็นใดๆที่ไม่เห็นด้วยต่อบริการของMoonwalk/Goodshow สามารถร้องเรียนและรายงานถึงเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าของMoonwalk/Goodshowได้

12.แจ้งเตือนและจัดส่ง

13.1 ข้อตกลงนี้จะแจ้งเตือนผ่านหน้าประกาศ อีเมล์หรือไปรษณีย์ การแจ้งเตือนในวันที่ส่งจะถือว่าส่งถึงผู้รับแล้ว

13.กำหนดอื่น

14.1 ข้อตกลงผู้ใช้สร้างขึ้นจากข้อตกลงของสองฝ่ายหรือข้อตกลงอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมด นอกจากที่กล่าวไว้ คู่สัญญาไม่มีสิทธิ์อื่นนอกเหนือจากข้อตกลงนี้

14.2 หากข้อตกลงผู้ใช้นี้มีบางส่วนหรือทั้งหมดที่ไม่ถูกต้องถือว่าไม่มีผลบังคับใช้ ส่วนอื่นๆจะยังคงมีผลผูกพันอยู่

14.3 ข้อตกลงนี้มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น ไม่มีผลตามกฎหมาย

14.สิทธิ์ในการอธิบาย

15.1 ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย Moonwalk/Goodshowมีสิทธิ์ที่จะอธิบายข้อตกลงนี้ หากผู้ใช้มีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อตกลงนี้ กรุณาเข้าสู่ระบบMoonwalk/Goodshow หรือเว็บไซต์เพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของทางบริษัท

Moonwalk/Goodshow Entertainment Hong Kong Limited.

วันที่มีผล: 30 มีนาคม 2020